نوشته‌ها

عملکرد بانک های تجاری در پرداخت تسهیلات چه گونه است

/
بررسی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور بیانگر این است که مانده تسه…

قطع ارتباط بانکی حدود 2 میلیون و 500 هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی

/
بانک مرکزی تاکنون در راستای عمل به تعهدات خود، ارتباط بانکی حد…

کدام بانک بیشترین کارت بانکی را صادر کرده است؟

/
در بهار سال جاری، بانک‌ها بیش از یک میلیارد انواع کارت بانک…

صدور کارت‌های بانکی از میلیارد گذشت

/
در بهار سال جاری، بانک‌ها بیش از یک میلیارد انواع کارت بانک…