اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس

اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس
کمیسیون حقوقی

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی‌های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود بیان کرد: ۴ ماده از طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار دادیم که این ۴ ماده در خصوص اخذ وکیل و قرار های تامین کیفری بود.

یحیی کمالی پور درگفت‌وگو با ایسنا درخصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وشورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون دو موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، اصلاحات موادی از قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مواردی بود که ما در جلسه امروز مورد بررسی قرار دادیم، ما ۴ ماده را مورد رسیدگی قرار دادیم و اصلاح کردیم که این ۴ ماده در خصوص اخذ وکیل و قرارهای تامین کیفری بود.

وی افزود: موضوع دیگری که در جلسه امروز کمیسیون بررسی شد طرح استفساریه بند الف ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بود، این طرح در کمیسیون بررسی شد و رای نیاورد، در این استفساریه مطرح شده بود که آیا سازمان بازرسی کل کشور حق نظارت برعملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارد یا خیر؟ پاسخ آنها خیر بود، ولی نظر کمیسیون بر این بود که سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارت کند.