افزایش سرمایه بانک مسکن قدرت تسهیلات‌دهی را افزایش داد

تهران- ایرنا- معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: با افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیارد ریالی بانک مسکن، قدرت تسهیلات‌دهی این بانک در حوزه مسکن تقویت می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، عباس معمارنژاد با اشاره به افزایش سرمایه بانک مسکن با تصویب در مجمع عمومی فوق العاده بانک مسکن اظهار داشت: یکی از نسبت‌هایی که برای بانک‌ها بسیار مهم و حائز اهمیت است، شاخص نسبت کفایت سرمایه است که از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی گفت: با افزایش ۵۰ هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک توسعه‌ای مسکن، «نسبت کفایت سرمایه بانک» به نسبت قابل قبول در نظام بانکی رسیده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد افزود: قطعا افزایش سرمایه بانک مسکن می تواند قدرت تسهیلات‌دهی بانک را افزایش دهد و همچنین به تبع آن شاخص‌های مالی بانک ارتقا یابد.

معمارنژاد گفت: افزایش سرمایه و بهبود شاخص‌های بانک مسکن می‌تواند به عنوان اهرم عمل کند و سایر منابع را به کار گیرد، بنابراین می‌تواند قدرت اعتباری بانک را افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، هفته گذشته در مجمع عمومی فوق العاده بانک مسکن که با حضور وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک مسکن برگزار شد، افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیارد ریالی بانک تصویب شد و به حدود ۱۳۰ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال رسید.

در بند ب تبصره ۸ قانون بوجه ۹۸ کل کشور، افزایش سرمایه بانک مسکن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال دیده شده بود تا از محل این افزایش سرمایه نسبت پرداخت تسهیلات اقدام شود.

طبق آنچه که به تصویب مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه ۹۸ رسیده بود، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مزبور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می شود.