بازی شاخص در بازار سرمایه

شاخص کل بورس در نخستین روز هفته جاری ریزش ۱۸ هزار واحدی را تجربه کرد و با وجود اینکه برخی کارشناسان این ریزش را به دلیل شیوع کرونا در کشور ادامه‌دار پیش بینی کرده بودند، شاخص ارز روز یکشنبه باز هم سبز پوش شد و در روز سه‌شنبه با بیش از ۱۴ هزار واحد رشد، شاهد بیشترین میزان صعود آن در هفته جاری بودیم.

به گزارش ایسنا، بازار سرمایه هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد، به طوریکه شاخص کل در این روز ۱۸ هزار و ۲۵ واحد سقوط و در رقم ۵۰۵ هزار و ۸۲۵ واحد ایستاد. در این روز معامله گران ۸۲۰ هزار معامله به ارزش ۴۵ هزار و ۷۹۱ میلیارد ریال به ثبت رساندند. البته این سقوط ادامه دار نبود و در روز یکشنبه شاخص کل ۹۷۸۲ واحد صعود و رقم ۵۱۵ هزار و ۵۸۳ واحد را ثبت کرد. در روز یکشنبه معامله گران ۷۰۳ هزار معامله به ارزش ۴۵ هزار و ۳۰ میلیارد ریال انجام دادند.

تعداد و ارزش معاملات در روز دوشنبه افزایشی بود و معامله گران با انجام ۸۱۵ هزار معامله ارزش معاملات را به ۵۴ هزار و دو میلیارد ریال رساندند. شاخص کل در این روز ۱۳ هزار و ۷۴۵ واحد صعود کرد و به رقم ۵۲۹ هزار و ۳۲۸ واحد رسید.

شاخص کل بورس در روز سه شنبه از بیشترین رشد نسبت به روزهای دیگر در هفته جاری برخوردار بود و ۱۴ هزار و ۹۱۰ واحد صعود کرد. در این روز ۸۲۴ هزار معامله به ارزش ۵۶ هزار و ۷۶ میلیارد ریال انجام شد. روز چهارشنبه معامله گران بیشترین تعداد معامله در هفته جاری را انجام دادند. آن ها در این روز ۸۹۶ هزار معامله به ثبت رساندند که ۶۰ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال ارزش داشت.

در آن سوی بازار سرمایه فرابورس هم مانند بورس هفته خود را با ریزش آغاز کرد. به طوریکه شاخص کل این بازار در روز سه‌شنبه ۲۰۹ واحد ریخت و به رقم ۶۵۳۴ واحد رسید. در این روز شاهد ۶۴۰ هزار معامله بودیم که ۳۳ هزار و ۸۲۲ میلیارد ریال ارزش داشت. البته ریزش وضعیت شاخص در فرابورس نیز ادامه دار نبود و شاخص کل این بازار در روز یکشنبه با ۱۴۰ واحد صعود به رقم ۶۶۷۵ واحد رسید.

شاخص کل بازار فرابورس در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه به ترتیب با ۱۰۹، ۱۶۸ و ۱۵۱ واحد صعود به ارقام ۶۷۸۴، ۶۹۵۲ و ۷۱۰۴ واحد رسید. معامله گران در روز دوشنبه ۴۶۱ هزار، در روز سه شنبه ۵۴۰ هزار و در روز چهارشنبه ۶۲۴ هزار معامله انجام دادند که ۲۵ هزار و ۷۲۵، ۲۸ هزار و ۲۷۱ و ۳۰ هزار و ۲۳ میلیارد ریال ارزش داشت.