برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ۳ هزار صفحه‌ای شهرداری صدرا در شیراز

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شهردار و شورای شهر سابق صدرا در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز به ریاست قاضی محمد مهدی محمودی برگزار شد.

در این جلسه که در وقت مقرر قانونی برگزار گردید پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، دادگاه ضمن تفهیم اتهامات وارده به اخذ دفاعیات از متهمین پرونده پرداخت.

در ابتدا متهم ردیف اول پرونده که جرائم مطرح در پرونده در دوران تصدی وی در شهرداری صدرا حادث شده بود در جایگاه متهمین حاضر و در دفاع از خود به بیان توضیحاتی در خصوص اتهامات دریافت مبلغ از پیمانکار، تبانی و تدلیس در معاملات، صدور پروانه‌های غیر مجاز و تصرف و تضییع اموال دولتی که در پرونده مطرح می‌باشد؛ پرداخت.

در ادامه متهمین ردیف دوم و سوم نیز ضمن دفاع از خود در خصوص اتهامات مشابه وارده تقاضای تبدیل قرار را مطرح کردند.

گفتنی است در این پرونده ۳ هزار صفحه‌ای متهم ردیف اول به ارتشاء و دریافت رشوه، مشارکت در تبانی و تدلیس در معاملات و مناقصات دولتی منتهی به ضرر و زیان به بیت المال و تصرف غیر قانونی و تضییع اموال دولتی و همچنین نگهداری مشروبات الکلی و متهمین ردیف‌های دوم، سوم و چهارم نیز به ترتیب به ارتشاء ودریافت رشوه و نگهداری مشروبات الکلی، همچنین ارتشاء تدلیس در معاملات و مناقصات دولتی، مشارکت در تصرف غیر قانونی و تضییع حقوق بیت المال از طریق عدم وصول عوارض و درآمد شهرداری متهم می‌باشند.

در این پرونده متهمین ردیف‌های پنجم تا یازدهم به رشاء و پرداخت رشوه، متهم ردیف دوازدهم به فراهم نمودن موجبات ارتشاء و متهمین ردیف‌های سیزدهم تا پانزدهم نیز به ارتشاء و دریافت رشوه متهم می‌باشند.

در ادامه قاضی محمودی رسیدگی به پرونده مذکور را به وقت آتی در تیر ماه موکول کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در حاشیه برگزاری این دادگاه عزم دادگستری در مقابله با فساد را جدی خواند و بیان داشت: این پرونده سومین پرونده فساد در سال جاری است که در دست رسیدگی می‌باشد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی با تأکید بر اینکه سنگین‌ترین مجازات‌ها در چارچوب قانون در انتظار مفسدان است گفت: مسئولیت فرصتی برای خدمت به مردم است نه زمینه سازی برای سود جویی و سوء استفاده از منابع عمومی وی در ادامه گفت: دستگاه قضایی تا ریشه کنی کامل این امر مذموم با قاطعیت پای کار خواهد بود.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد بر اساس اوقات تعیین شده رأی بدوی این پرونده در تیر ماه صادر شود.

این مقام ارشد قضایی استان فارس همچنین از صدور رأی و اطلاع رسانی در خصوص تعیین مجازت اولیه یکی از پرونده‌های مهم دیگر مفاسد همزمان با هفته قوه قضاییه خبر داد.