بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری از آن ملل شد

در دومین روز هفته معاملات بازار شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، در دومین روز هفته معاملات بازار شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۴.۹۴ درصد و کمترین رشد به نماد بانک صادرات با افزایش ۰.۲۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۱۰ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۶۷ درصد اختصاص یافت.

امروز حجم معاملات بانک قرض‌الحسنه رسالت صفر بوده‌است.

در روز جاری از میان ١٥ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد هیچ‌یک از موسسات اعتباری و بانک‌ها قرمزپوش نشد و نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.