تخصیص ارز اربعین در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت

به گزارش ایرنا، «اصغر بالسینی» افزود: با توجه به نزدیک بودن مراسم اربعین حسینی، بانک مرکزی در راستای خدمت رسانی به زائران مساله تخصیص ارز اربعین را در دستور کار قرارداد.

وی افزود: کارگروه مشخصی برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تخصیص ارز اربعین تشکیل شده است و مقرر شده در اسرع وقت مساله تامین ارز در دستور کار شبکه بانکی قرار گیرد.

سخنگوی مرکز مبادله ار زو طلا بیان کرد: در اطلاعیه‌های بعدی جزئیات بیشتری در خصوص نحوه تخصیص ارز و اقدامات زائران اطلاع رسانی می‌شود.