تدوین طرح تامین اعتباری مولد در دستور کار بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به طرح تامین مالی مولد برای تامین مالی بخش تولید، هدف این طرح را تامین زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، عنوان کرد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نوشت: علیرغم رشد بالای کل‌های پولی و بویژه نقدینگی طی سالهای گذشته، تامین مالی فعالیت‌های تولیدی همچنان با دشواری روبرو است. افزایش هزینه های تولید درطول یکسال گذشته، نیاز به سرمایه در گردش تولید را به شدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشوارتر نموده است.

بانک مرکزی، با درک این وضعیت، به دنبال طرح‌هایی جهت حل این دشواری است. اصل اساسی در نگاه بانک مرکزی آن است که هرگونه طرحی، اولا: به تامین مالی فعالیت‌های تولیدی منجر شده و نیاز افزایش یافته سرمایه درگردش آنها را برآورده نماید، ثانیا: منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و لذا تشدید فشارهای تورمی و قیمتی نشود.

بر این اساس، در کمیته‌های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی طرح‌های متعددی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این طرح‌ها، طرح «تامین مالی مولد» است، به نحوی که با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده شود و از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیر مولد بخوبی ممانعت شود.

این طرح پس ازنظرخواهی از متخصصین پولی و بانکی جمع بندی و درکنار تلاش‌های جاری بانک‌های کشور برای تأمین مالی تولید ، در جهت جلوگیری از رکود و اعاده رونق تولید به کار گرفته می‌شود.

انتهای پیام/