تعهد 150 میلیاردی بانک های گیلان در تسهیلات رونق تولید

مدیرکل صمت گیلان تعداد پرونده های معرفی شده به بانک های استان را 619 مورد و تعداد پرداخت از محل رونق تولید را 115 مورد دانست و اظهار کرد: سهم تعیین شده برای بانک ها 150 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش ایسنا، فرهاد دلق پوش در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان که در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد، بانک ها را عامل اصلی تحرک اقتصادی و رونق تولید دانست و اظهار کرد: تولیدکنندگان بدون حمایت بانک ها در شرایط سخت اقتصادی نمی توانند به کار خود ادامه دهند.

وی با بیان اینکه سود بانکی 18 درصد برای تسهیلات رونق تولید عملا توجیه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: دولت منابع ویژه ای برای تسهیلات رونق تولید در نظر گرفته است، اما رونق تولید به عنوان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری فراتر از یک تکلیف قانونی است و باید همگان همکاری کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از بانک ها خواست با احساس تعهد بیشتری به سراغ مشتریان تسهیلات رونق تولید بروند و گفت: برخی از واحدهای تولیدی به واسطه عدم مدیریت منابع و امکانات توفیق به دست نمی آورند و ممکن است پس از دریافت تسهیلات بانکی توانایی عمل به تعهدات خود را نداشته باشند لذا از بانک ها انتظار داریم این مشکلات را بررسی و رفع کنند.

دلق پوش همچنین خواستار پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی فعال با هدف حفظ و افزایش بازدهی شد و عنوان کرد: کار بانکداری حمایت از تولید و گردش مالی و پیدا کردن تولیدکنندگان توانمند و واقعی است که تلاش مدیران دستگاه ها را می طلبد.

وی ملاک پرداخت تسهیلات بانکی را در حوزه رونق تولید دانست و یادآور شد: وظیفه ذاتی بانک پرداخت های مستقیم است و لذا این پرداخت ها نباید به حساب تسهیلات رونق تولید گذاشته شود. از سال 97 تاکنون به صورت میانگین 50 درصد پرداخت تسهیلات رونق تولید توسط بانک ها داشتیم که می توانست بیشتر باشد.

این مقام مسئول با اشاره به رتبه نخست گیلان در برگزاری کارگروه های رفع موانع و رونق تولید، خاطرنشان کرد: هیچ استانی به اندازه گیلان فعال نیست، اما میزان پرداختی ما با میزات تکلیف بانک ها سازگار نیست و رتبه 17 کشور در پرداخت ها را داریم.

مدیرکل صمت گیلان تعداد پرونده های معرفی شده به بانک های استان را 619 مورد و تعداد پرداخت از محل رونق تولید را 115 مورد دانست و اظهار کرد: سهم تعیین شده برای بانک ها 150 میلیارد تومان بوده است.