شما مشتریان ارجمند می توانید از یکی روشهای زیر با ما تماس بگیرید :

آدرس : گرگان، عدالت 24، مجتمع کاوه، درب اول

تلفن : 32141732 – 017

نمابر : 32141733 – 017

همراه : 09113779155

پست الکترونیکی : info@dadgostaraneomidejelin.ir