شما مشتریان ارجمند می توانید از یکی روشهای زیر با ما تماس بگیرید :

آدرس : گرگان، عدالت 24، مجتمع کاوه، درب اول

تلفن : 31864325 – 017

نمابر : 31864349 – 017

همراه : 09113779155

پست الکترونیکی : info@dadgostaraneomidejelin.ir

اینستاگرام : https://www.instagram.com/dadgostaran_omid