حذف رانت و احیای قدرت خرید مردم با کارت الکترونیکی خرید کالای اساسی

حذف رانت و احیای قدرت خرید مردم با کارت الکترونیکی خرید کالای اساسی

یک اقتصاددان با بیان اینکه به نظر می‌رسد بهترین کار در شرایط فعلی تقویت قدرت خرید مردم است، گفت: بهتر است قیمت‌ها اعم از کالاهای اساسی و غیراساسی دستکاری نشود و مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز در قالب یارانه یا به روش کارت اعتباری خرید کالای اساسی به مردم پرداخت شود.
حذف رانت و احیای قدرت خرید مردم با کارت الکترونیکی خرید کالای اساسی

محمود اللهیاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص اعطای کارت الکترونیکی خرید کالاهای اساسی به مردم برای جبران کاهش قدرت خرید، اظهارداشت: در یک جامعه دو نرخی همیشه گرایش به سمت نرخ بالا است یعنی اگر شما چنانچه ارز را با قیمت پایین برای کالاهای اساسی بدهید به تدریج قیمت کالاهای اساسی به سطح عمومی قیمت‌ها گرایش پیدا می‌کند به هیچ عنوان تبعیض قیمت در یک اقتصاد داخلی امکان‌پذیر نیست.

وی با طرح این سوال که چرا دولت‌ها باز هم روش قیمتی را اتخاذ می‌کنند، افزود: به نظر من همه این را می‌دانند که اگر چنانچه قیمت‌ها را آزاد کنند و دستکاری در قیمت نداشته باشند، رانت‌ها در اقتصاد ایجاد نمی‌شود و اگر قیمت‌ها به قیمت بازار و حتی کالاهای اساسی به قیمت عرضه و تقاضای بازار عرضه شود، این شفافیت باعث می‌شود که تمام آحاد جامعه از این ارزش افزوده استفاده کنند.

این اقتصاددان با بیان اینکه به نظر می‌رسد بهترین کار در شرایط فعلی تقویت قدرت خرید مردم است، گفت: به عبارت دیگر قیمت‌ها اعم از کالاهای اساسی و غیراساسی دستکاری نشود و اگر دولت منفعتی از مابه‌التفاوت فروش ارز می‌برد، به تفکیک تمام آحاد جامعه در قالب یارانه یا به روش کارت اعتباری خرید کالای اساسی به مردم پرداخت کند.

وی ادامه داد: این یارانه پنهانی که نصیب عده خاصی می‌شود. مثلا اگر بنزین لیتری هزار تومان و قیمت واقعی آن 5 هزارتومان است افراد دارای خودرو شخصی هستند که از این یارانه استفاده می‌کنند اما خانواده‌هایی که وسیله نقلیه ندارند، از این یارانه استفاده نمی‌کنند و در این قالب یارانه بنزین نصیب عده خاصی می‌شود.

اللهیاری تصریح کرد: این موضوع به تمامی کالاها و خدماتی که از طریق دولت ارائه می‌شود عمومیت پیدا می‌کند؛ یعنی اعم از ارز و کالاهای اساسی و کالاهایی که مصرف عمومی دارد. این راه‌حل را باید قبل از این اجرا می‌کردیم؛ به جای تعیین ارز 4200 تومان و ثابت نگه داشتن نرخ ارز باید پیش‌تر این موضوع پیاده سازی می‌شد. حتی نرخ نیمایی اگر محدودیت در دسترس به آن وجود داشته باشد، باز هم کالاهای اساسی که با نرخ نیمایی تهیه می‌شود هم دارای یک یارانه‌ای پنهان است اما از حالت قبلی بهتر است.

این اقتصاددان تاکید کرد: باید قیمت‌ها آزاد باشد و ارزش افزوده‌ای که دولت از محل این آزادسازی به دست می‌آورد را به روشی‌های مختلف و مناسبی بین آحاد جامعه توزیع کند که یکی از روش‌های بازتوزیع کارت الکترونیکی خرید کالاهای اساسی است.