رشد 26 درصدی حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در 7 ماهه امسال

حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از طرح های مصوب هیات سرمایه گذاری در 7 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26.1 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرح‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری خارجی در 7 ماه امسال 55 فقره و در 7 ماهه سال گذشته 43 فقره بوده که بر این اساس 27.9 درصد طرح‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری رشد داشته است.

حجم کل سرمایه گذاری خارجی در 7 ماهه اول 1398 نسبت به 7 ماهه اول سال گذشته 26.1 درصد رشد داشته است.


طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی

به گزارش فارس، البته رشد طرح‌های مصوب سرمایه گذاری به معنای جذب و بهره‌برداری از سرمایه نیست و فقط گامی در جهت بالفعل شدن آن تلقی می‌شود و بهتر است آمار جذب سرمایه‌ گذاری نیز منتشر شود.