علت افت دیروز بورس چه بود؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار بورس برای اصلاح قیمت نیاز به استراحت کوتاه مدت دارد.

محمد کفاش پنجه شاهی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص علت اُفت شدید بازار بورس در روز اول هفته تصریح کرد: با توجه به این که در هفته‌های اخیر روند در بورس صعودی بود و روز به روز به متقاضیان آن اضافه می‌شد این بازار نیاز به یک استراحت کوتاه مدت داشت.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: با توجه به اینکه رشد بازار در این مدت توجه همه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده بود به طور قطع این افراد باید منتظر روند نزولی هم می‌بودند به علت آنکه بازار سرمایه به خصوص بورس تا یک حدی گنجایش افزایش را دارد.

او تصریح کرد: مدت اصلاح قیمت در بازار بورس تا یک هفته یا بیشتر از آن هم ممکن است به طول انجامد و درادامه افراد تازه وارد نباید نگران این اوضاع باشند به علت اینکه این وضیعت موقتی است.