قیمت سکه و قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۵ اسفند ۹۸

قیمت سکه و قیمت دلار امروز
تغییر قیمت نوع
(-۰.۰۱%) -۲۰ ۱۵۳,۷۹۰ دلار
(-۰.۰۳%) -۵۰ ۱۶۶,۹۹۰ یورو
(-۰.۱۵%) -۲۹۰ ۱۹۸,۳۹۰ پوند
(-۰.۰۵%) -۲۰ ۴۲,۳۹۰ درهم امارات
(۰.۱۷%) ۱۰۰,۰۰۰ ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی
(۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ ۵۹,۲۱۰,۰۰۰ سکه طرح جدید
(۰.۳۳%) ۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ نیم سکه
(۰.۵۷%) ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ربع سکه
(۱.۰۳%) ۱۰۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰ سکه گرمی
(۰.۰۸%) ۵,۰۰۰ ۵,۹۸۲,۰۰۰ گرم طلای 18
(۰.۰۹%) ۷,۰۰۰ ۷,۹۷۶,۰۰۰ گرم طلای 24
(-۰.۰۸%) -۲۰,۰۰۰ ۲۵,۸۹۰,۰۰۰ مثقال طلا
(۰.۰۶%) ۱۰۴ ۱,۶۳۹.۷ انس طلادلار
(۰.۰۲%) ۱۵ ۸۷۱.۴۵ پلاتیندلار
(۰.۰۶%) ۱ ۱۷.۲۱ انس نقرهدلار