مبلغ وام ازدواج رسما افزایش یافت

بانک مسکن بخشنامه جدید افزایش سقف و مدت تقسیط تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم، براساس بند ”الف“ تبصره 16 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقررشده به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنان بعد از اول فروردین‌ماه 96 است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند، پرداخت شود.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 1399 پانصدمیلیون (500000000) ریال با دوره بازپرداخت 7 ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. همچنین نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج همچنان 4 درصد تعیین‌شده است.

بخشنامه جدید مبنای عملکرد شعب بانک مسکن در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج در سال جاری قرار خواهد گرفت. مطابق با بخشنامه ابلاغی افراد مندرج در مفاد ماده 50 قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران، می‌توانند به میزان 2 برابر افراد عادی یعنی مبلغ یک میلیارد ریال مطابق با شرایط و ضوابط تعیین‌شده از این تسهیلات استفاده کنند.

در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، احراز توانایی مالی متقاضیان در بازپرداخت اقساط بر اساس ضوابط جاری بانک الزامی است.

مطابق با شرایط پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، افزایش سقف تسهیلات موصوف قابل تسری به تسهیلات گیرندگان قبلی (پس از ثبت قطعی قرارداد) نخواهد بود. همچنین رعایت سایر شرایط و ضوابط مندرج در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جهت دریافت تسهیلات مذکور الزامی است.