محمد وحدتی سرپرست امور فرهنگی قوه قضاییه شد

با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، مراسم معارفه سرپرست جدید امور فرهنگی قوه قضاییه برگزار شد.

خبرگزاری میزان – در مراسمی با حضور امین حسین رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، محمد وحدتی به عنوان سرپرست امور فرهنگی قوه قضاییه منصوب شد.

لازم به ذکر است، وحدتی پیش از این معاون فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه بود.