مدیرعامل سابق گروه توسعه ملی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی سیدمهدی سدیدی را به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده منصوب کرد.

به گزارش چابک‌آنلاین، سدیدی از دیماه سال 97 تا بهمن ماه سال 98 مدیریت عاملی گروه توسعه ملی را بر عهده داشت.

تا پیش از این علی خورسندیان مدیریت عاملی صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده را برعهده داشت

علی طیب‌نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی تیرماه سال 95 علی خورسندیان را به سمت مدیر عامل وعضوهیات مدیره صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها منصوب کرده بود.