نرخ تسعیر ارز در شبکه بانکی

بانک مرکزی نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرد که بر اساس آن، نرخ تسعیر یورو مبلغ ۸۵۰۰ تومان و دلار۷۵۰۰ تومان تعیین شده است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را اعلام کرد.

بر این اساس، قرار شده است برای تسـعیر، اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در گزارشگری مالی میان‌دورهای منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ ملاک عمل باشد.

بانک مرکزی اعلام کرده است برای استخراج نرخ برابری سایر اسعار به جز دلار به یورو لازم اسـت از نرخ‌هـای اعلامی بانک مرکزی در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir استفاده شود.

براساس بخشنامه ۲۲ خرداد ۹۸ مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری با توجه به میانگین شش‌ماهه نرخ ارز در سامانه نیما و لحاظ الزامات احتیاطی در شبکه بانکی کشور مبلغ ۸۵۰۰ تومان برای هر یورو و۷۵۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا تعیین شده است.

نرخ اعلامی صرفا مبنای تهیه صورت‌های مالی بوده و سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان دوره مالی یاد شده به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نخواهد شد.

بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند سود مزبور را در حساب معین جداگانه‌ای ذیل سرفصل «حساب سایر اندوخته‌ها» نگهداری کنند.

اندوخته یاد شده با رعایت مقررات قانونی، قابل تقسیم بین سهامداران نبوده و بانک یا موسسه اعتباری می‌تواند پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، تمام یا بخشی از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور کند.