نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش شد

در سومین روز کاری هفته شاهد افت اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک ملت با افزایش ۴.۹۹ درصد و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک اقتصادنوین با افزایش ۳.۲۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۸ درصد رسید و کمترین رشد از آن نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۱۲ درصد شد.

بیشترین ریزش سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش ۰.۸۳ درصد اختصاص یافت و بیشترین ریزش شاخص سهام به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۴۹ درصد رسید.

امروز حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت صفر بوده است.

در روز جاری از میان ۲۰ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۷ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و ۲ بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش شدند.