گام جدید برای تعدیل قیمت ارز در صرافی‌ها

یک مسئول در نظام بانکی از رفع مشکل ایفای تعهد ارزی یکی از صادرکنندگان عمده خبر داد وگفت:ظرف ساعات آتی ارز حاصل از صادرات این صادرکننده روانه بازار شده وبه نظر می‌رسد روند نزولی نرخ آغاز شود.

یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به مشکلات بوجود آمده در ایفای تعهدات ارزی یکی از صادرکنندگان و متعاقباً صرافی‌های خریدار در بازار ثانویه، بر اساس اقدامات انجام گرفته از فردا تعامل صادرکننده و صرافی‌های خریدار جهت ایفای تعهدات شروع می‌شود که این اقدام می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر عرضه در بازار ثانویه ارز داشته باشد.