300 پرونده معوق دادسرای انتظامی وکلا و کارشناسان تعیین تکلیف شدند

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه تاکنون ۳۰۰ پرونده، از دو هزار و ۳۰۰ پرونده معوق تعیین تکلیف شده است، گفت: از دادیاران خواسته شد تا این پرونده‌ها به صورت ویژه تعیین تکلیف شوند.

 

کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اقدامات اخیر انجام شده در دادسرای انتظامی بیان کرد: در روز‌های آتی از افرادی که برای دادیاری داوطلب شده اند، دعوت به عمل خواهد آمد و افرادی که در مصاحبه موفق شوند برای آموزش دعوت خواهند شد.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر داوطلبان در کلاس‌های آموزشی نیز عملکرد خوبی داشته باشند، وارد دوره آزمایشی خواهند شد و پس از آن در صورت موفقیت در دوره آزمایشی، حکم دادیاری برای این افراد برای شش استان باقی مانده صادر خواهد شد.

رئوف در خصوص آمار پرونده‌های معوق نیز گفت: دو هزار و ۳۰۰ پرونده معوق که از سال ۹۰ به بعد بلاتکلیف مانده بود، با توجه به تهمیدات اندیشیده شده این پرونده‌ها شناسایی شدند و از دادیاران خواسته شد تا این پرونده‌ها به صورت ویژه تعیین تکلیف شوند.

 

وی افزود: تا امروز ۳۰۰ پرونده، از دو هزار و ۳۰۰ پرونده مذکور تعیین تکلیف شده و قرار نهایی صادر و به طرفین پرونده ابلاغ شده است.