نوشته‌ها

دستور بانک مرکزی به بانک ها برای خود پردازها

/
بانک مرکزی از بانک ها خواسته ها است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واح…

جزئیات جدید از تعطیلی ادارات، بانکها و ممنوعیت تردد سراسری

/
جزئیات جدید از تعطیلی ادارات و بانکها و ممنوعیت تردد سراسری توسط سخن…