نوشته‌ها

نگرانی بانک مرکزی لبنان از کمبود منابع ارزی برای واردات سوخت

همزمان با بحران سیاسی و اقتصادی فزاینده در لبنان، رئیس کل بانک مرکزی این…