نوشته‌ها

مشکلات شرکت‌های حقوقی برای ثبت چک در سامانه صیاد در حال حل شدن است

/
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران گفت: …