نوشته‌ها

نحوه اجرای سیاست پولی با توجه به پیش بینی نقدینگی در بازار بین بانکی

وضع عملیاتی این بانک بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانک…

ایجاد ثبات در بازار پول و ارز با همراهی نظام بانکی میسر شد

رییس کل سابق بانک مرکزی با قدردانی از همکاری بانک مرکزی و سیست…

افزایش 10 هزار برابری نقدینگی کشور طی 40 سال اخیر

مدیر میز مالی دفتر مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشا…