نوشته‌ها

یکزاد: طبق قانون کارمند بودن ضامن وام ازدواج ضروری نیست

نایب رئیس مجلس یازدهم در پاسخ به تذکر نماینده هشترود که مدعی شد که …