نوشته‌ها

قطع ارتباط بانکی حدود 2 میلیون و 500 هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی

بانک مرکزی تاکنون در راستای عمل به تعهدات خود، ارتباط بانکی حد…