ابلاغ مصوبه اختصاص اعتبار جدید به آسیب­ دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه

مصوبه دولت درباره اختصاص اعتبار جدید به آسیب­ دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هيئت وزيران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

۱- مبلغ هجده هزار و ششصد و هشتاد میلیارد و دویست و شصت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۶۰ر۶۸۰ر۱۸) ریال تسهیلات بانکی ارزان­قیمت (با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک­های عامل به شرح جدول زیر با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری بین آسیب­ دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه با ضمانت زنجیره ­ای به منظور جبران خسارت پرداخت می­شود و بدهی احتمالی آسیب­دیدگان به بانک­ها و چک برگشتی مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود:

  (ارقام به میلیون ریال)

ردیف

موضوع

تعداد واحد

سقف تسهیلات

میزان تسهیلات

توضیحات

دستگاه اجرایی

۱

بازسازی­اماکن ­مسکونی روستایی

۱۹۴۲۶

۳۰۰

۸۰۰ر۸۲۷ر۵

بازپرداخت­ پانزده­ ساله (سه ­سال دوره مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی)

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۲

بازسازی اماکن مسکونی شهری

۸۶۷۷

۴۰۰

۸۰۰ر۴۷۰ر۳

۳

تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی

۱۲۰

۳۶۰ر۳۶۱ر۵

بازپرداخت هفت ساله

۴

مقاوم سازی اماکن مسکونی شهری

۴۰۰

۰۰۰ر۸۰۰

بازپرداخت­ پانزده­ ساله

۵

تأمین ­لوازم ­خانگی­ و سایر هزینه ­های ضروری

۱۰۰

۳۰۰ر۱۲۰ر۳

بازپرداخت­ پنج ساله و به صورت
قرض ­الحسنه

۶

برای خودروی آسیب­ دیده

۲۰۰۰

۵۰

۰۰۰ر۱۰۰

بازپرداخت پنج ساله و به صورت
قرض الحسنه

استانداری

جمع کل

   ۲۶۰ر۶۸۰ر۱۸

۲- مبلغ چهار هزار و هشتصد و شانزده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۸۰ر۸۱۶ر۴) ریال به صورت هزینه­ای از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل
سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳-، برای بازسازی بخش­های خسارت­دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه به شرح جدول زیر در اختیار دستگاه­های ذی­ربط قرار می­گیرد تا برابر
قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف

موضوع

میزان اعتبار

دستگاه اجرایی

۱

کمک بلاعوض جهت احداث (۶۴۷۷) واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد مبلغ شصت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال(نقدی ویا مصالح)

۶۲۰ر۳۸۸

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۲

کمک­بلاعوض جهت احداث (۱۸۶۲۶) واحد مسکونی روستایی­ به ­ازای هر واحد مبلغ
پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال(نقدی ویا مصالح)

۳۰۰ر۹۳۱

۳

کمک بلاعوض جهت تعمیر واحدهای مسکونی شهری و روستایی و واحدهای تجاری به ازای هر واحد حداکثر تا سقف مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال

۵۶۰ر۸۹۳

۴

کمک­ بلاعوض­ جهت­ تامین لوازم­ خانگی (۳۱۲۰۳) واحد مسکونی به ازای هر واحد مبلغ
بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال

۰۶۰ر۶۲۴

۵

کمک بلاعوض جهت مقاوم ­سازی واحدهای مسکونی به ازای هر واحد حداکثر تا سقف مبلغ چهل و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵) ریال(نقدی ویا مصالح)

۰۰۰ر۹۰

۶

هزینه ­های پشتیبانی و ارایه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری

۲۴۰ر۳۴۳ر۱

۷

کمک بلاعوض جهت فوت (۶۲۰) نفر به ازای هر نفر مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال

۰۰۰ر۳۱

استانداری

۸

هزینه ­های زیرساختی و خسارت وارده به (۲۱) شهرداری

۰۰۰ر۱۵۰

۹

بازسازی و مرمت پادگان­ها و پاسگاه­های مرزی آسیب­ دیده از زلزله توسط ارتش،
سپاه و نیروی انتظامی

۰۰۰ر۱۰۰

۱۰

اختصاص و پرداخت اعتبار خارج از شمول بابت جبران هزینه ­های جانبی درمان افراد
آسیب­دیده از زلزله (نظیر افراد قطع نخاع، بیماران خاص و سایر بیماران آسیب­ دیده از زلزله که نیازمند طول درمان می­باشند)

۰۰۰ر۱۰

۱۱

هزینه ­های صدور پروانه ساختمانی واحدهای احداثی جهت پرداخت به شهرداری­ها و دهیاری­ها

۰۰۰ر۱۵۰

۱۲

هزینه ­­های عملیاتی و ستادی

۰۰۰ر۵

سازمان مدیریت بحران کشور

۱۳

افزایش سرجمع اعتبارات هزینه­ ای جاری دستگاه­های اجرایی که درگیر مباحث زلزله بوده­ اند و متحمل خسارات شده­اند و هزینه­ های ضروری استانداری ناشی از زلزله

۰۰۰ر۱۰۰

سازمان برنامه و بودجه استان

جمع کل

۷۸۰ر۸۱۶ر۴

۳ سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه­التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ­های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت­دیدگان موضوع بند (۱) این تصویب­نامه را تضمین و تعهد می­نماید که هزینه­هاییادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لوایح بودجه سنواتی بعد پیش­بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک­های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

۴ مبلغ هشتصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰۰) ریال به صورت هزینه­ای از محل منابعماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳-، به عنوان کمک بلاعوض جهت تأمین اسکان موقت باقیمانده آسیب­دیدگانی که واحد مسکونی آنها به صورت صددرصد تخریب شده است در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می­گیرد تا به صورت وجوه نقدی (اجاره بها)، هزینه­های آماده سازی، تهیه و حمل کانکس­ها، کمک به احداث سرویس بهداشتی وسایر موارد مرتبط هزینه شود.

۵ مبلغ پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال به صورت تملک دارایی­های سرمایه­ای از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳-، به عنوان مرحله اول اعتبارات مورد نیاز بازسازی تاسیسات زیربنایی، در اختیار استانداری کرمانشاه قرار می­گیرد تا توسط دستگاه­های اجرایی ذی­ربط به مصرف بازسازی مناطق خسارت­دیده برسد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رييس­ جمهور این مصوبه را به وزارت كشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است .