بیشترین وام پرداختی بانک دی مربوط به کدام بخش است؟

بررسی عملکرد فعالیت بانک دی در آذرماه نشان از آن دارد که این بانک بیشترین سپرده دریافتی خود را معطوف به سپرده‌های بلندمدت یکساله کرده و بیشترین تسهیلات پرداختی آن مربوط به مشارکت مدنی بوده است.

به گزارش ایسنا، طبق اطلاعات منتشر شده، بانک دی در آذرماه سالجاری ۱۶ هزار و ۷۹۶ میلیارد و ۶۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سپرده بانکی جذب کرده که بیشترین سهم به میزان ۴۷ درصد و معادل ۸۰۳۳ میلیارد و ۹۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مربوط به سپرده‌های کوتاه مدت بوده است. همچنین کمترین میزان سپرده با سهم ۰.۰۳ درصدی مربوط به سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز ارزی به میزان ۵ میلیارد و ۸۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.

با توجه به اطلاعات منتشر شده، در آذرماه امسال بانک دی ۱۷ هزار و ۱۴۸ میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان سپرده تسویه کرده است که بیشترین میزان تسویه سپرده در این ماه با سهم ۴۷ درصدی مربوط سپرده‌های کوتاه مدت بوده است.

اما در مورد سود سپرده‌ها نزد بانک دی در یک ماهه آذرماه باید گفت که در آمار و اطلاعات اعلامی، سود سپرده‌های بانکی در مجموع ۴۱۱ میلیارد و ۴۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده که بیشترین حجم سود به میزان ۲۲۸ میلیارد و ۶۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سهم ۵۵ درصدی مربوط به سپرده‌های بلند مدت یکساله است.

همچنین سود سپرده‌های بانک دی در ۹ ماهه امسال ۳۹۲۵ میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت یکساله با سهم ۹۶ درصدی بیشترین میزان سود را به خود اختصاص داده اند.

بانک دی در آذرماه ۹۵۴ میلیارد و ۵۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تسهیلات اعطا کرده که ۴۹۵ میلیارد و ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از آن معادل بیش از نیمی از کل تسهیلات پرداختی را به تسهیلات مشارکت مدنی اختصاص داده است. ارائه این میزان تسهیلات مشارکت مدنی در حالی به ثب رسیده که میزان تسهیلات قرض الحسنه تنها ۰.۳۶ درصد، اجاره به شرط تملیک ۰.۱۱ درصد و جعاله ۰.۸۱ درصد از کل میزان تسهیلات اعطایی آذرماه را به خود اختصاص داده اند.

در این مدت بانک دی توانسته ۷۷۷ میلیارد و ۴۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از تسهیلات پرداختی خود را وصول کند که در این مسیر نیز سهم اصلی به میزان ۶۶ درصد مربوط به مشارکت مدنی بوده است.

اما بررسی درآمد این بانک از طریق ارائه تسهیلات در آذرماه نشان از آن دارد که بانک دی درآمدی در حدود ۱۸۰ میلیارد و ۹۹۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان داشته که حدود ۲۶۰ میلیون تومان از آن مربوط به تسهیلات قرض الحسنه و ۱۴۱ میلیارد و ۸۰۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مربوط به مشارکت مدنی بوده است.

درآمد این بانک در ۹ ماهه سالجاری از طریق ارائه تسهیلات بانکی معادل ۷۳۲ میلیارد و ۸۲۷ میلیون تومان بوده که مشارکت مدنی سهم بسزایی در این زمینه داشته است.

بانک دی در آذرماه ۶۱۱۵ میلیارد و ۷۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سپرده قرض الحسنه جذب کرده که از این میزان تنها ۰.۰۵ درصد معادل ۳ میلیارد و ۴۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص داده است.