شرکت دادگستران امیدجلین

بزرگترین و توانمندترین شبکه عملیات وصول مطالبات در استان گلستان

 

بدنبال افزایش میزان مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی کشور و نگاه مدبرانه مدیران ارشد دهکده اقتصادی بین المللی امیدجلین در راستای ایجاد ساختاری استاندارد و مبتنی بر الگوهای مشابه موفق در دنیا و همچنین برون سپاری برخی از خدمات غیر بانکی از بدنه بانک به شرکت‌های تخصصی، شرکت دادگستران امیدجلین به ثبت رسید .

شرکت دادگستران امیدجلین با هدف ارایه خدمات تخصصی وصول مطالبات به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و کمک در حل بخشی از بحران مطالبات غیرجاری در کشور، در راستای ارتقای رشد اقتصادی و خروج غیر تورمی از رکود، به فعالیت و گسترش خدمات خود مبادرت نمود و طی مدت نقش آفرینی در این صنعت، برگ زرینی را در راستای وصول مسالمت آمیز معوقات با رعایت اصل تکریم مشتریان در کارنامه خود به ثبت رسانده است.