تعزیرات به دنبال بازگشت ۱۰ میلیارد یورو ناشی از واردات ۵۰۰ شرکت بی‌نام و نشان

رایگانی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس گزارش واصله سازمان بازرسی کل کشور به وزارت دادگستری به دنبال تحقق و بازگشت ۱۰میلیارد یورو ارز ناشی از واردات شرکت‌ها به صندوق دولت است.

 

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، درباره ارجاع گزارش محقق نشدن تعهد 10 میلیارد یورو ارز ناشی از واردات از سوی سازمان بازرسی کل کشور به سازمان تعزیرات گفت: با پیگیری و اعلام گزارش سازمان بازرسی کل کشور به وزیر دادگستری، بلافاصله کمیته‌ای در سازمان تعزیرات شکل گرفت و معاون حقوقی این سازمان مسئول پیگیری این ‌گزارش شد.

وی افزود: گزارش سازمان بازرسی کل کشور 20 برگه شامل اطلاعات 500 شرکت است که بیشتر این شرکت‌ها بدون اسم و نشانی مشخص هستند و فقط کد اقتصادی دارند.

سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: بسیاری از این شرکت‌های متعهد، بخش زیادی از میزان تعهدات خود را انجام داده‌اند و تنها بخشی از تعهداتشان باقی مانده که در صدد رفع آنها هستند.

رایگانی افزود: بیشترین میزان معوقات مربوط به 60 شرکت است که پرونده آنها و روند بازگشت ارزهای ناشی از واردات این شرکت‌ها در کمیته ویژه سازمان تعزیرات تا حصول نتیجه مطلوب در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: برای رسیدن به نتیجه مورد نظر، شعب ویژه‌ای در اداره‌کل تعزیرات تهران و همچنین ادارات کل دیگر استان‌ها موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهند داد.

سید یاسر رایگانی در پایان گفت: تعامل سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده بازگشت ارز ناشی از واردات با سازمان بازرسی کل کشور و دیگر سازمان‌های مرتبط با این موضوع، تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.