جزئیات نامه‌نگاری فعالان بازار سرمایه با وزیر اقتصاد

۱۸۰ فعال بازار سرمایه با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصادی و دارایی با استقبال از قوانین جدید بازار پایه، اعلام کردند: تداوم اجرای قوانین قبلی بازار پایه می‌تواند منجر به ضرر سهامداران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویب قوانین جدید بازار پایه در فرابورس مدتها است که وقت و انرژی بسیاری از فعالان بازار سرمایه و حتی سیاستگذاران و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار را به خود مشغول کرده است. بسیاری بر این باورند که ایجاد تغییرات قوانین پایه که کاملا منطبق با قوانین شرعی کشور انجام شده و مهر تائید شورای فقهی بورس و اوراق بهادار را دارد، می‌تواند گام مهمی در جهت ایجاد شفافیت بوده و حرکت‌های رانت‌جویانه و مداخله‌گرایانه عده‌ای را در بازار به حداقل برساند.

از سوی دیگر ، اعمال برخی فشارها سبب شده تا علیرغم شفاف‌سازی مکرر سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز فرابورس ایران، باز هم اما و اگر و شائبه‌های بسیاری در این رابطه از سوی برخی تابلوخوان ها مطرح شود.

در واکنش به این اماواگرها و شائبه‌ها، اکنون ۱۸۰ فعال بازار سرمایه با ارسال نامه‌ای به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای شورای عالی بورس در خصوص قوانین بازار پایه اعلام کردند: در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و بدون التهابات فضای سیاسی و مجازی و صرفا در چهارچوب کار کارشناسی اعتقاد داریم باید از اقدامات سازنده نهاد ناظر در جهت بازبینی قوانین و مقررات دفاع نموده و انتقادات و پیشنهادات خود را برای رونق بورس و همچنین فضای کسب و کار رقابتی و سالم در اختیار نهادهای قانونگذار و تصمیم گیر قرار داده و این تعامل باید بین اعضای مختلف ارکان بازر بیشتر تقویت گردد تا به سهم خود موجب رونق و شکوفایی اقتصاد کشور گردیم.