روستای یولاگلدی در آذربایجان­ غربی به شهر تبدیل شد

مصوبه دولت درخصوص تبدیل روستای یولاگلدی در آذربایجان­ غربی به شهر ابلاغ شد

وزارت كشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هيئت وزيران در جلسه ۱/۱۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت کشورو به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری– مصوب ۱۳۶۲- تصویب کرد:

۱- روستای یولاگلدی مرکز دهستان یولاگلدی بخش مرکزی شهرستان شوط دراستان آذربایجان­ غربی به شهر تبدیل و به عنوان شهر یولاگلدی شناخته می­شود.

۲- روستای عظیم کندی از توابع دهستان یولاگلدی به عنوان مرکز دهستان مذکور
تعیین می­شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رييس ­جمهور این مصوبه را به وزارت کشور ابلاغ کرده است .