لغو سه‌ماهه محرومیت‌های بانکی دارندگان چک‌ برگشتی در بانک آینده

دیدارنیوز – بنابر اعلام بانک آینده، بر این اساس، صاحبان کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک که به‌ دلیل شرایط به‌وجود آمده در اثر شیوع ویروس کرونا، قادر به ایفای تعهدات خود، ناشی از صدور چک‌های صادره با بازه‌ زمانی سررسید ۱۳۹۸/۱۲/۰۱  لغایت ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ نبوده‌ و همین‌امر، منجر به برگشت چک و صدور گواهی‌نامه عدم‌ پرداخت شده است؛ می‌توانند با مراجعه به شعب بانک آینده در سراسر کشور ضمن ارائه درخواست خود، حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، نسبت به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی، مصون خواهند بود.