مدیر مسئول و سردبیر هفته‌نامه صدا مجرم شناخته شدند

جلسه رسیدگی دو متهم هفته نامه صدا برگزار شد و مدیر مسئول و سردبیر این هفته نامه مجرم شناخته شدند.

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ روز گذشته (12 مرداد ماه) جلسه رسیدگی به پرونده‌های روزنامه «آرمان ملی» و هفته‌نامه «صدا»در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

در این جلسه مدیر مسئول هفته‌نامه صدا با اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجرم شناخته شد.

همچنین سردبیر هفته نامه صدا با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شد.

هیئت منصفه به اتفاق آرا هیچ یک از دو متهم بالا را مستحق تخفیف ندانست.

همچنین در این جلسه به دلیل اعلام رضایت شاکی پرونده مدیر مسئول روزنامه آرمان مورد رسیدگی قرار نگرفت و ختم جلسه اعلام شد.