مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی از جمله اتهامات متهمان

خبرگزاری میزان – جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۵ متهم پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب به ریاست قاضی سید هادی منصوری و در قالب شعبه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران و مفسدان در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد و با حضور متهمان و وکلای مدافع آنها، نمایندگان سازمان‌ها و ادارات، جمعی از شکات و وکلای آنها، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در حال برگزاری است.
قاضی با اشاره به نحوه تشکیل پرونده و قرائت اسامی متهمان گفت: پرونده دارای ۱۵ متهم و بیش از ۴۰ جلد و بیش از ۶ هزار برگ و اسناد است.
پس از آن رییس دادگاه از نماینده داستان خواست تا به قرائت کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نسبت به متهمان بپردازد.
نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی با قرار گرفتن در جایگاه ضمن قرائت کیفرخواست متهمین گفت: متهم ردیف اول امیررضا ثابت، ‌باتشکیل یک شبکه بزرگ اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی از جمله جعل مهر مراکز آموزش عالی و صدور مدارک جعلی می‌کرده است.
طبق اعلام نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تشکیل شبکه کلاهبرداری و فرارمالیاتی از جمله اتهامات متهم است.
بنابراین گزارش، براساس کیفرخواست صادر شده از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی؛ مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی، پول شویی، مشارکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارجی و مؤسسات آموزش عالی، جعل مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مهر تأییده مدارک وزارت مزبور، نشر اکاذیب رایانه ای، جعل مهر و علامت شرکت شاکی خصوصی و مشارکت در جعل رایانه‌ای ۹۹ سایت؛ از اتهامات مطرح شده در این پرونده است.