نیمی از شعب بانکها در کشور باید برچیده شوند

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: هم اکنون نیاز چندانی به تعداد زیاد شعب وجود ندارد، به طوری که حداقل نصف شعب بانکهای کشور باید جمع آوری شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس ، علی صالح آبادی در مصاحبه با رادیو گفت وگو با تصریح بر اینکه تعداد شعب بانکها به ویژه بانکهای دولتی و شبه دولتی در ایران به شدت زیاد است، گفت: تعداد شعب بانکی وابسته به قدمت بانک تغییر می کند و عمده این شعب در دوره هایی ایجاد شدند که بانکداری الکترونیک به شکل امروزی توسعه پیدا نکرده بود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 20 هزار و 500 شعبه بانکی داریم و ارزیابی ها حاکی از این است که از این تعداد، 10 هزار شعبه بانکی در ایران اضافه است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: با توجه به توسعه تدریجی مباحث بانکداری الکترونیک و روش های پرداخت هم اکنون نیاز چندانی به تعداد شعب وجود ندارد بطوریکه حداقل نصف شعب بانکهای کشور باید جمع آوری شوند.

صالح آبادی در رابطه با ملاحظات کاهش تعداد شعب بانکی گفت: موضوع کاهش تعداد شعب بانکی به دلیل وجود ملاحظات استانی و شهری باید در سطح کلان مجلس و سران قوا به یک جمع بندی و اجماع نظر برسد.

عضو شورای هماهنگی بانکها گفت: ملاحظات استانی در این قضیه بسیار بالاست و استانداران، فرمانداران و مسئولان استان ها در حوزه وزارت کشور و سران قوا باید درخصوص تعداد شعب اضافه و شعب لازم به یک اجماع برسند و هماهنگ اقدام کنند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی باید با هر بانک جلساتی را برگزار و تعداد شعبه لازم برای هر بانک را متناسب با سپرده ها و مشتریان و میزان توزیع جغرافیایی عملکرد آن مشخص کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با تصریح بر اینکه هزینه های بانکی معمولا از جیب سپرده گذاران و سهام داران هزینه می شود افزود: کاهش تعداد شعب بانکی می تواند در صرفه جویی این هزینه ها موثر باشد.

صالح آبادی با تأکید بر اینکه کاهش تعداد شعب بانکی باید از طریق گفتمان سازی صورت گیرد افزود: قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه در سطح کلان باید به این تفاهم برسند و در سطح خرد هم رئیس کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم باید با بانکها جلساتی را برگزار کنند و به تفاهم برسند.

وی همچنین در ادامه گفت: بانک نیز همچون سایر بنگاه های اقتصادی باید سودآور باشد اما اشکال کار اینجاست که ما حتی در یک دفتر اسناد رسمی هم هزینه خدمت را پرداخت می کنیم، اما در سیستم بانکی یا هزینه بسیاری از خدمات را نمی پردازیم و یا هزینه ناچیزی پرداخت می کنیم.

عضو شورای هماهنگی بانکها، تأمین سود بانک از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات را اشتباه خواند و گفت: عمده سود بانکها در دنیا از محل خدمات حاصل می شود که متاسفانه میزان درآمد بانکهای ایران از محل خدمات بسیار ناچیز است.

صالح آبادی با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی درباره دریافت هزینه خدمات بانکی از مشتریان گفت: در این صورت علاوه بر سودآوری بانکها، کیفیت ارائه خدمات به مردم نیز افزایش خواهد یافت.