پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک ها+ جدول

آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها می‌توانند حداکثر معادل 40 درصد از سرمایه پایه خود را به یک ذینفع واحد پرداخت کنند اما در بررسی صورت مالی 16 بانک بورسی، مشخص شد 7 بانک بیش از این نسبت تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها می‌توانند حداکثر معادل 40 درصد از سرمایه پایه خود را به یک ذینفع واحد پرداخت کنند.

در ماده یک آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط  هدف از تدوین این آیین‌نامه را حفظ سلامت نظام بانکی، پیشگیری از تبدیل مؤسسه اعتباری به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن و به تبع آن کاهش مخاطرات ناشی از اعطا و ایجاد تـسهیلات و تعهـدات بـه اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری قید شده است و در واقع هدف از کنترل ذینفع واحد جلوگیری از افزایش سطح ریسک در بانک‌ها و تبدیل نشدن موسسه و بانک به منبعی برای تامین مالی شرکت‌های زیرمجموعه است.

وقتی بانک بخش عمده‌ای از منابع خود را به یک ذینفع واحد پرداخت می‌کند، در صورت بروز مشکل برای گیرنده تسیهلات، بخش زیادی از منابع بانک دچار مشخص شده و وصول آن با چالش مواجه می‌شود. به همین دلیل بحث کاهش ریسک در این باره به میان می‌‌آید. 

 اما بررسی صورت مالی 16 بانک بورسی، نشان می‌دهد حداقل 7 بانک فراتر از سطح تعیین شده به اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود مبادرت کرده‌اند. البته از این 16 بانک (بانک گردشگری)، یک بانک اطلاعات مرتبط با اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه را منتشر نکرده است.

* ارقام به میلیارد تومان

بانک کل تسهیلات اعطایی تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه سهم شرکت‌های زیرمجموعه از کل تسهیلات اعطایی سرمایه پایه نسبت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه به سرمایه پایه
تجارت 55،428 824 1.4 درصد 4،570 18 درصد
اقتصاد نوین 28،550 86 0.3 درصد 1،313 6.5 درصد
انصار 19،708 132 0.6 درصد 1،000 13.2 درصد
پاسارگاد 58،918 34،793 59 درصد 5،040 690.3 درصد
ملّت 83،823 1،496 1.7 درصد 5،000 29.9 درصد
آینده 87،453 20،298 23.2 درصد 1،600 1268.6 درصد
صادرات 93،187 1،350 1.4 درصد 5،780 23.3 درصد
دی 9،162 263 2.8 درصد 640 41 درصد
کارآفرین 9،405 0 0 850 0
گردشگری 11،910 در صورت مالی آمار ارائه نشده است _ 600 _
اعتباری کوثر 9،476 1،621 17.1 درصد 600 270.1 درصد
خاورمیانه 6،782 4 0.05 درصد 600 0.6 درصد
سامان 14،454 48 0.3 درصد 800 6 درصد
سرمایه 8،123 489 6 درصد 400 122.2 درصد
سینا 12،669 1،890 14.9 درصد 1،000 189 درصد
حکمت ایرانیان 2،243 314 13.9 درصد 400 78.5 درصد

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بانک‌ها را موظف کرده‌اند که میزان بنگاه‌داری خود را کاهش داده و بخش قابل توجهی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار کنند. این سیاست یک راه حل اساسی برای رعایت قاعده ذینفع واحد در سیستم بانکی محسوب می‌شود.

بررسی فرآیند واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی از این بانک‌ها نسبت به واگذاری بنگاه‌های خود مقاومت می‌کنند.