آزادسازی ۲۰ هکتار از باغات با تخریب ۱۸۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در دماوند

دادستان عمومی و انقلاب دماوند از تخریب ۱۸۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در روستای جابان دماوند خبر داد.
محمدتقی تقی‌زاده از تخریب ۱۸۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در روستای جابان دماوند خبر داد و بیان کرد: کشاورزان با فروش باغات خود به افراد غیر زمینه ساز ساخت و ساز‌های غیر مجاز می‌شوند که در نتیجه آن شاهد تقسیم‌بندی زمین‌ها به قطعات کوچک‌تر و در نهایت ساخت ویلا در این منطقه هستیم.
دادستان عمومی و انقلاب دماوند خاطرنشان کرد: در بازدید از یک باغ پنج هکتاری که ۶۵ قطعه شده بود، این باغ به دست متخلفان تغییر کاربری داده شد و تعدادی از آن به فروش رسیده بود که جلوی این امر گرفته شد و ساخت و ساز‌های غیر مجاز آن نیز قلع و قمع شد.

وی تصریح کرد: همچنین ۲۰ هکتار از باغات جابان دماوند با تخریب ۱۸۰ مورد از ساخت و ساز‌های غیر مجاز به حالت اولیه اعاده شد.