اصلاح کلان‌ ساختار دولت در سال۹۸/کوچک‌سازی بدنه دستگاه‌های اجرایی

یک مقام مسئول با بیان اینکه سال ۹۸ اصلاح کلان‌تری روی ساختار دولت خواهیم داشت، گفت: با بررسی تأثیر آی‌تی روی ساختار دولت شاید بتوانیم برخی از دستگاه‌ها را از حیث گستره جغرافیایی کوچک کنیم.

علیرضا شاهپری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، از ابتدای فروردین ماه سال ۹۶ راه اندازی شده است، گفت: از این تاریخ هیچ گونه درخواستی را در حوزه ساختار دستگاه اجرایی به صورت کاغذی دریافت نمی‌کنیم و اطلاعات ساختار دولت و تشکیلات تفصیلی در این سامانه بارگذاری می‌شود.

رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه سال آینده اطلاعات شهرداری و بانک‌های دولتی در این سامانه ثبت خواهد شد، افزود: با وجود سامانه به مرحله‌ای رسیدیم که داده‌ها و آمارمان از دستگاه‌ها تقریباً کامل است؛ از این رو بحث تحلیل این داده‌ها و پیشنهادات مشخص به دولت برای اصلاح نظام اداری ایران در دستور کار بعدی ما قرار دارد.

وی ادامه داد: با این کار نه تنها شاهد کاهش پست‌های دولتی در ساختار موجود اداری خواهیم بود بلکه اصلاح به صورت کلان‌تر روی ساختار دولت رخ خواهد داد.

حذف ساختار فیزیکی برخی از دستگاه‌ها از سطح استان‌ها

رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی در ادامه با بیان اینکه فعالیت بسیاری از دستگاه‌ها با توجه به مباحث فناوری‌های نوین (دولت الکترونیک)، تغییر یافته است، گفت: با بررسی تأثیر فناوری اطلاعات روی ساختار دولت شاید بتوانیم برخی از دستگاه‌ها را از حیث گستره جغرافیایی کوچک کنیم.

وی ادامه داد: درواقع با وجود فناوری‌های نوین ضرورتی ندارد برخی از دستگاه‌ها در سطح شهرستان و حتی استان ساختار داشته باشند؛ این موضوع از بروکراسی اداری و هدررفت بودجه می‌کاهد.