بازار گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن رونق گرفت

قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن که اخیرا از ۴۵ هزار تومان فراتر رفته بود، در آخرین روز کاری بازار سرمایه در هفته جاری به زیر ۴۵ هزار تومان بازگشت و معاملات با رونق انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات آخرین روز کاری بازار سرمایه در هفته جاری (چهارشنبه ۳۰ مرداد) اوراق تسهیلات مسکن همه نمادهای معاملاتی در بازه ۴۰ تا حدود ۴۵ هزار تومان قرار داشتند و میانگین قیمتی اکثر اوراق تسه بین ۴۱ تا ۴۳ هزار تومان در نوسان بود.

گرانترین معامله مربوط به اوراق تسهیلات مسکن صادره در ماه های اردیبهشت و خرداد امسال (تسه ۹۸۰۳ و تسه ۹۸۰۲)  بود که با قیمت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسید. این در حالی است که در هر دو نماد معاملاتی مذکور،  برخی برگه ها به قیمت ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسیدند.

البته تعداد خریدارانِ ۹۸۰۳ (اوراق تسهیلات صادره در خرداد ۹۸) با ۴۵۰ نفر معامله گر حدود دو برابر خریداران تسه ۹۸۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت ۹۸) بود؛ تسه ۹۸۰۲ نزدیک ۲۵۰ نفر را در صفِ خریدِ خود داشت.

اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۶ (تسه ۹۶۰۶) نیز به دلیل آنکه کمتر از یک ماه تا زمان انقضای آن باقی است، به بازه کمتر از ۴۰ هزار تومان سقوط کرد و به قیمت ۳۹ هزار و ۴۹۰ تومان به فروش رسید. ۵۱ نفر این اوراق را در حجم ۷۰۵ برگه معامله کردند.

کاهش نرخ اوراق تسهیلات مسکن دیروز در فرابورس به گونه ای بود که اکثر نمادهای معاملاتی این ابزارهای نوین بازار سرمایه، قرمز رنگ بود.

۹ نماد معاملاتی در بازار اوراق تسهیلات مسکن دیروز (چهارشنبه) در بازه ۴۰ هزار تومانی بودند هر چند که این کاهش قیمت عمدتا در معاملات پایانی رخ داد و معاملات ابتدایی روز چهارشنبه از حول و حوش ۴۴ هزار تومان آغاز شده بود.

بیشترین افت قیمت به نماد معاملاتی ۹۶۰۷ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مهر ماه ۹۶) برمی گردد که حدود ۳ درصد رشد منفی نسبت به ابتدای روز چهارشنبه را تجربه کرد. این اوراق در معاملات صبح دیروز ۴۱ هزار و ۳۳۰ تومان بود که در آخرین معاملات روز چهارشنبه به دلیل آنکه تنها دو ماه از زمان انقضای این برگه ها باقی مانده، به قیمت ۳۹ هزار و ۵۵۰ تومان افت کرد.

در حال حاضر برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی مسکن فردی (۶۰ میلیون تومان وام خرید مسکن + ۲۰ میلیون تومان وام جعاله + ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده)، متقاضی باید برای ۱۶۰ برگه تسهیلات مسکن با میانگین قیمت هر برگه ۴۳ هزار تومان، ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان اوراق تسهیلات مسکن و برای دریافت وام ۱۴۰ میلیون تومانی مسکن زوجین (۱۰۰ میلیون تومان وام خرید مسکن + ۲۰ میلیون تومان وام جعاله + ۲۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده) باید ۲۴۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن به ارزش ۱۰ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان خریداری کند.