برنامه اصلی آمریکا برای ایران تا حدودی شکست خورد

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: با سیاست‌گذاری درست و هماهنگ می‌توانیم تلاش‌های دشمن را خنثی کنیم.
برنامه اصلی آمریکا برای ایران تا حدودی شکست خورد

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: سال ۹۸ را صاحبنظران از دو زاویه پیش‌بینی می‌کنند:

1- تشدید مشکلات : تأثیر بیشتر تحریم‌های آمریکا۔ کاهش درآمدهای نفتی تشدید تورم رکودی-هجوم نقدینگی – کاهش بیشتر رشد اقتصادی و …

2- غلبه بر مشکلات: کند شدن تیغ تحریم‌ها – افزایش مبادلات با همسایگان و کشورهای دوست۔ کاهش قابل توجه واردات غیر ضرور – رونق تولید ملی – افزایش صادرات غیر نفتی – کنترل بازار ارز – توان مهار نقدینگی و … در یک جنگ اقتصادی تمام عیار و با علم بر توانایی‌ها، از زاویه دوم، که زاویه مقاومت اقتصادی است، با سیاست‌گذاری درست و هماهنگ می‌توانیم تلاش‌های دشمن را خنثی کنیم.

در سال ۹۷ نیز با القائات آمریکا در مقاطعی، چند صباحی فضای ناامیدی در کشور حاکم شد، اما با سیاست‌ها و اقدامات درست، علی‌رغم تشدید مشکلات معیشتی مردم، برنامه اصلی آمریکا تاحدودی شکست خورد.

از فردا، با اولویت رسیدگی به هموطنان آسیب دیده ازسیل، گام دوم را با قدرت برداریم. سیاست‌های امسال بسیار تعیین کننده است.