«تایید صلاحیت مدیران موسسات اعتباری» کلید خورد

فرآیند تایید صلاحیت مدیران و اعضای کمیته‌های ریسک موسسات اعتباری بزودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، فرآیند تأیید صلاحیت مدیران و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری بزودی در دستور کار این بانک قرار خواهد گرفت.

بانک مرکزی «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری» مصوب نوزدهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی را ابلاغ کرد. اهم موارد و نکات قابل توجه در دستورالعمل ابلاغی به شرح زیر است:

تصدی سمت مدیران و یا عضویت در کمیته‌های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آن‌ها منوط به دریافت تاییدیه صلاحیت از بانک مرکزی است.

داشتن مدرک مرتبط و حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط در نظام بانکی برای سمت مدیران و ۵ سال برای اعضای کمیته‌ها الزامی است.

مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارائه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذیصلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است.

سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب در نظام بانکی کشور از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه‌ای و تخصصی؛ میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخص‌های مربوط (ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات) در مؤسسه اعتباری از موضوعات حائز اهمیت در بررسی صلاحیت‌ها خواهد بود.

مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران موضوع دستورالعمل فوق الذکر و یا اعضای کمیته‌ها، باید درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به بانک مرکزی ارائه کند.

مدت اعتبار تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای صادره پنج سال از تاریخ صدور بوده و صرفاً جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است. پس از اتمام دوره پنج ساله، معرفی مجدد مدیران و اعضای کمیته‌های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است.

مقتضی است در ترکیب کمیته‌های هیأت مدیره، حداقل یک عضو غیر اجرایی هیأت مدیره حضور داشته باشد.

براساس اعلام بانک مرکزی، فرآیند تأیید صلاحیت افراد پیشنهادی مؤسسات اعتباری بزودی در دستور کار این بانک قرار خواهد گرفت و لذا لازم است مکاتبات در خصوص اعضای کمیته‌ها و مدیران ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) با اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه این موضوع انجام پذیرد. همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تاکنون اقدام به معرفی مدیران و اعضای کمیته‌ها به این بانک ننموده‌اند، باید در اجرای الزامات مقرر در ضوابط ناظر بر حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور، نسبت به معرفی مدیران و اعضای کمیته‌های مذکور به این بانک برای سیر تشریفات تأیید صلاحیت اقدام نمایند.

این بانک همچنین اعلام کرده است، با عنایت به طرح برخی از ابهامات و پرسش‌ها از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص مفاد «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی»، به آگاهی می‌رساند احکام مربوط به مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) دستورالعمل مذکور ناظر بر مدیرعامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز است.