روند امنیت بیمه درمانی افراد ۶۵ سال و بیماران خاص آمریکایی به شدت نگران‌کننده است

چشم‌انداز امنیت بازنشستگی بیشتر آمریکایی‌ها بهبود نیافته هر چند که در این مسیر برای خانواده های مرفه، شانس بازنشستگی موفق بسیار بیشتر شده است.

به گزارش چابک‌آنلاین، در سال 2010 ، اقتصاد امریکا بعد از گذراندن رکود اقتصادی و بحران مالی،شروع به بهبود یافتن کرد.

نرخ بیکاری در آن دوره بالا بود و میلیون ها کارگر نگران برنامه بازنشستگی خود بودند.

ازآن زمان تا اکنون، یک بازگشت اقتصادی باعث شد تا بیشتر آمریکایی ها به صورت جدی روی مزایای بازنشستگی خود حساب باز کنند اما این پیشرفت نابرابر بوده است.

علاوه بردستاوردهای حاصل از اشتغال، رشد دستمزدها درآمریکا بهبود پیدا کرده اما برای کارگران قدیمی ثابت مانده است.

درآمد بازنشستگی به طور انحصاری در بین خانوارهایی با درآمد بالاتر متمرکز شده، در حالیکه خانوارهای با درآمد متوسط و رو به پایین فقط توانستند همان درآمدهای قبلی یا از دست رفته را کسب کنند.

روند امنیت اجتماعی و مدیکر ( MediCare  که یک برنامه بیمه درمانی برای افراد 65 سال به بالا و بیماران خاص است نیز به شدت نگران کننده است.

ارزش مزایای تأمین اجتماعی ، در حال کاهش و هزینه مراقبت بیمه ای درحال افزایش است.

برای افرادی که بین سال های 1946 تا 1964 یا به عبارتی سال های پس از جنگ جهانی دوم متولد شده اند) ، شانس موفقیت متفاوت است.

 پژوهشکده مزایای کارمندان( ( Employee Benefit Research Institute، الگویی را تدوین کرده  که درصد خانواده هایی را که احتمالاً از منابع کافی برای تأمین هزینه های بازنشستگی برخوردار هستند، شبیه سازی می کند.

این مدل نشان می دهد که خانواده های پردرآمد، شانس موفقیت بسیار بالایی دارند.

با این حال، خانوارهای با درآمد متوسط شاهد دستاوردهای اندکی بوده اند.

و خانواده های کم درآمد، در معرض کاهش چشم انداز موفقیت آمیز بازنشستگی هستند.

در بین افرادی که پس ازجنگ جهانی دوم متولد شده اند و به استقبال بازنشستگی می روند، شانس موفقیت بازنشستگی در طول دهه اخیر از 26 درصد به 11 درصد کاهش یافته است.

ازطرفی دیگر، در زمان بحران اقتصادی، کارگران نه تنها شغل خود را از دست دادند بلکه از پوشش بیمه درمانی هم محروم شدند.

افراد بیکاری که سنین بالاتری داشتند، نه تنها دیگر تحت پوشش مراقبت های بیمه ای نبودند بلکه مجبور به دریافت بیمه های شخصی بسیار گران تر شدند.

اما قانون “مراقبت مقرون به صرفه” این شرایط را برای این افراد تغییر داد و تعداد آمریکایی هایی که تحت پوشش مراقبت های بیمه ای قرار نگرفته بودند،کاهش یافت.

امسال 9.4 درصد از بزرگسالان بین سنین 50 تا 64 سال تحت پوشش بیمه قرار نگرفتند که این رقم نسبت به سال 2010 تقریبا 5 درصد کاهش یافته است.