پرداخت تسهیلات بانکی ۲۷ درصد افزایش یافت

تهران- ایرنا- تسهیلات پرداختی بانک‌ها در هشت ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های اقتصادی به ۵۳۱ هزار میلیارد تومان رسیدکه در مقایسه با دوره مشابه پارسال حدود ۲۷.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش روز سه شنبه بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، مبلغ ۲۸۵ هزار میلیارد ریال معادل ۵۳.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۵.۳ درصد رشد را نشان می دهد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هشت ماهه ۹۸ معادل ۱۱۵ هزار میلیارد ریال بود که حاکی از تخصیص ۴۰.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.

بانک ها از ۱۶۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۷۱.۲ درصد آن را برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت کردندکه بیانگر اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش است.

بررسی گزارش های آماری نشان می دهد تعداد ۲۵۱ هزار و ۴۶۲ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۵۰ میلیون تومان پرداخت شد.

همچنین در بخش خدمات نیز تعداد دو میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۵ فقره تسهیلات با میانگین هر فقره ۸۰ میلیون تومان پرداخت انجام شد.

بانک مرکزی تصریح دارد که در پرداخت تسهیلات باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها بوسیله افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی توجه ویژه‌ای کرد.