کارت ملی هوشمند بزودی در شعب بانک‌ها

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: بانک‌ها تقاضای همکاری با سازمان ثبت احوال برای استفاده از زیرساخت کارت ملی هوشمند را دارند و با تکمیل زیرساخت‌های لازم بزودی کارت ملی در شعب بانک قابل استفاده خواهد بود.

کارت ملی هوشمند بزودی در شعب بانک‌ها

رویداد۲۴اعلام عملیاتی شدن استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان زیرساخت هوشمند احراز هویت در کشور در سیستم بانکی یک بحث بسیار مهم و جدی است که اخیرا مطرح شده، چرا که با توجه به دستور وزارت کشور، هماهنگی سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار است از کارت ملی هوشمند به منظور احراز هویت افراد در سیستم بانکی به منظور تسهیل فرآیند‌ها و افزایش سرعت و امنیت استفاده شود، اما نکته تعجب برانگیز که بسیاری از کارشناسان با آن مخالفت دارند، موضوع استفاده از کارت ملی هوشمند به جای کارت بانکی برای استفاده از خدمات بانکی است.

به اعتقاد کارشناسان، کارت ملی هوشمند صرفا ابزار احراز هویت است و در صورت مفقود شدن دریافت دوباره آن و استفاده از خدمات شعبه‌ای بانکی با مشکل مواجه می‌شود و از سویی دیگر این کارت استاندارد‌های لازم امنیتی برای استفاده از خدمات بانکی به جای کارت بانکی را ندارد بر همین اساس صرفا باید از ابزار کارت ملی هوشمند به عنوان یک زیرساخت بسیار کامل و قدرتمند در زمینه احراز هویت افراد در بانک‌ها و بازار‌های مالی استفاده شود و مدل‌هایی مانند استفاده از کارت ملی به جای کارت بانکی صرفا امنیت افراد را به خطر و مشکلات بزرگی را ایجاد می‌کند که بر اساس پیگیری خبرنگار ایبِنا این موضوع از سوی بانک مرکزی در حال بررسی است.

تقاضای بانک‌ها برای استفاده از زیرساخت کارت ملی هوشمند

در همین خصوص، سیف الله ابوترابی؛ سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: با توافق انجام شده از سوی بانک ملی ایران با سازمان ثبت احوال در فاز نخست، قابلیت استفاده از کارت ملی هوشمند در دستگاه‌های خود بانک و خود دریافت فراهم شده و کارت ملی نقش کارت بانکی را خواهد داشت و با هماهنگی صورت گرفته بزودی استفاده از کارت ملی هوشمند در شعب بانک ملی نیز عملیاتی خواهد شد تا افراد بتوانند بدون استفاده از کپی و صرفا با استفاده از درگاه‌های مخصوص کارت ملی احراز هویت را به صورت الکترونیکی و با استفاده از قرار داشتن اثر انگشت در کارت ملی هوشمند و قابلیت افزودن امضای الکترونیک انجام دهند.

وی با اشاره به ادامه همکاری سازمان ثبت احوال با سیستم بانکی گفت: بسیاری از دستگاه‌ها در کشور از جمله برخی بانک‌ها تقاضای همکاری با سازمان ثبت احوال برای استفاده از زیرساخت کارت ملی هوشمند را دارند؛ سیستم بانکی به دنبال استفاده از کارت ملی هوشمند برای احراز هویت الکترونیک افراد برای افزایش سرعت و امنیت است و کارت ملی هوشمند می‌تواند فرآیند احراز هویت را یک گام جلوتر ببرد.

وزارت کشور کارت ملی را ابزار احراز هویت در شعب و دستگاه‌های بانکی می‌داند

از سویی دیگر، امیر شجاعان، مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه کارت ملی هوشمند به عنوان یک زیرساخت احراز هویت صرفا با پیاده سازی در سیستم شعب بانکی و دستگاه‌های الکترونیکی ارائه دهنده خدمات بانکی به منظور احراز هویت می‌تواند تخلفات بانکی و رانت را کاهش دهد، اظهار داشت: وزارت کشور برای استفاده از زیرساخت کارت ملی هوشمند در سیستم بانکی پیگیری زیادی تا به امروز داشته و بزودی با تکمیل زیرساخت‌های لازم، کارت ملی به عنوان ابزار احراز هویت در شعب بانکی و دستگاه‌های الکترونیک ارائه دهنده خدمات بانکی وارد می‌شود تا کاغذ بازی و احراز هویت با کپی کارت ملی به پایان برسد و احراز هویت افراد با استفاده از قابلیت‌های بیومتریک کارت ملی هوشمند انجام شود.