کشف بیش از ۳ کیلوگرم مواد مخدر در حوزه قضایی ایلخچی

خبرگزاری میزان- رییس دادگاه عمومی بخش ایلخچی از کشف بیش از ۳ کیلوگرم مواد مخدر در حوزه قضایی ایلخچی خبر داد.

فتحی رییس دادگاه عمومی بخش ایلخچی در گفت وگو با میزان از کشف بیش از ۳ کیلوگرم مواد مخدر در حوزه قضایی ایلخچی خبر داد و گفت: پلیس مواد مخدر شهرستان ضمن هماهنگی با مقام قضایی و پس از یک سلسله عملیات پلیسی و تعقیب و مراقبت موفق به کشف مقدار تقریبی ۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک از منزل دو نفر شد.

وی افزود: در همین راستا متهمین بازداشت و در بازجویی به عمل آمده ضمن همکاری با پلیس و اقرار به جرایم ارتکابی، فروشندگان اصلی را نیز معرفی کردند که منجر به شناسایی دیگر متهمین گردیده است.