نوشته‌ها

آیا پولشویی در نظام حقوقی ایران جرم‌انگاری شده است؟

پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، به اصطلاح پول کثیف یا همان ما…