نوشته‌ها

تقویت همکاری‌های بانکی برای ارتقای سطح مناسبات تجاری ایران و گرجستان ضروری است

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در دیدار خاندوزی با سفیر گرجست…