اشتغال ۱۲۰۰ زندانی استان فارس پس از آزادی از زندان

دیر کل زندان‌های استان فارس با بیان اینکه درماه‌های اخیر بیش از ۲۶۰۰ زندانی استان فارس با استفاده از تاسیسات حقوقی از زندان آزادشده اند گفت: ۱۲۰۰ نفر از این تعداد مشغول به کار شده اند.

اسحاق ابراهیمی گفت: با توجه به دستور رییس قوه قضاییه و توجه به سلامت زندانیان و ایجاد آرامش در کانون خانواده آن‌ها و صدور دستورالعمل مرخصی مناسبتی، اجرای دستورالعمل مذکور به نحو مطلوب، توسط مسوولین قضایی استان پیگیری شد که نتیجه آن اعطای مرخصی به بیش از ۷۳۰۰ نفر از زندانیان واجد شرایط شده که از این تعداد بیش از ۲۶۰۰ نفر با استفاده از تاسیسات حقوقی از زندان آزاد و تعداد ۱۲۰۰ نفر نیز اشتغال به کار شده اند.
مدیرکل زندان‌های فارس افزود: در مجموع حدود نیمی از زندانیانی که به مرخصی اعزام شده اند به زندان بازنگشته اند که همین امر تاثیر به سزایی در پیشگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها و احساس امنیت و آرامش خانواده زندانیان داشته است.
مدیرکل زندان‌های فارس ادامه داد: استان فارس به تبع بیشترین تقسیمات کشوری، بیشترین تعداد زندان و مرکز تامینی و تربیتی و از حیث جمعیت کیفری سومین استان کشور است.
ابراهیمی اظهار داشت: زندان مرکزی شیراز با بیشترین قدمت و جمعیت با توجه به اینکه در بافت شهری واقع شده آسیب پذیرتر از سایر زندان هاست. ضرورت دارد با تامین اعتبار لازم پروژه ساخت زندان پنج هزارنفری شیراز که مراحل تعیین زمین و مطالعات آن طی شده است پس از تملک زمین به مرحله اجرایی رسیده و ساخت آن آغاز شد.